Abnaki


Abnaki
[ab'naki]
(also Abenaki abə'naki)
noun (plural same or Abnakis) a member of an American Indian people of Maine and southern Quebec.
Origin
from Fr. Abénaqui, from Montagnais ouabanăkionek 'people of the eastern land'.

English new terms dictionary. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Abnaki — (Abnagui), Volksstamm, so v.w. Abenaken …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Abnaki — Abnaki, Indianervolk, s. Abenaki …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Abnaki — Abnaki,   Indianerstämme in Nordamerika, Abenaki …   Universal-Lexikon

  • Abnaki — ☆ Abnaki [ab nak′ē, abnä′kē ] n. var. of ABENAKI …   English World dictionary

  • Abnaki — I noun 1. a member of the Algonquian people of Maine and southern Quebec • Syn: ↑Abenaki • Hypernyms: ↑Algonquian, ↑Algonquin 2. the Algonquian language spoken by the Abnaki and Penobscot • Hypernyms: ↑ …   Useful english dictionary

  • Abnaki — /ab nak ee, nah kee/, n., pl. Abnakis, (esp. collectively) Abnaki. Abenaki. * * * …   Universalium

  • Abnaki — variant of Abenaki …   New Collegiate Dictionary

  • Abnaki — n. Abenaki, member of the Abenaki Indian tribe n. Abenaki, American Indian tribe of northern New England and southern Quebec; either of the two languages spoken by the Abenaki Indians …   English contemporary dictionary

  • abnaki — ab·na·ki …   English syllables

  • Abnaki — Ab•na•ki [[t]æbˈnæk i, ˈnɑ ki[/t]] n. peo Abenaki …   From formal English to slang


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.